ยื่น สตง. สอบ ขสมก. ติดตั้ง อี-ทิคเก็ต และเครื่องหยอดเหรียญ

วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 16:44 น.

Views

นายสุรดิษ  สีดามาตย์  กรรมการผู้จัดการบริษัท แม่โขงเทคโนโลยี่ จำกัด เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีพบพฤติกรรมส่อไปในทางมิชอบของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งทำสัญญาร่วมกับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,665 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา โดย นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานบอร์ด ขสมก.ได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าได้สั่งยุติการติดตั้งเครื่องดังกล่าวบนรถเมล์ 1,800 คันแล้ว ในส่วนของ 800 คันที่ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วนั้นจะเจรจาเพื่อแก้ไขสัญญา และในอนาคตเทคโนโลยีจะพัฒนาไปข้างหน้าเป็นระบบ e-Ticket และบัตรแมงมุม จะไม่มีการใช้เงินสด ซึ่งประชาชนจะมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรณีนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลได้มีแนวคิดในการใช้ระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปลายปี 2558 ก่อนที่ ขสมก. จะมีการประมูลและลงนามในสัญญาดังกล่าว เหตุใดจึงจะต้องเปิดการประมูลซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ และ เหตุใด ขสมก. จึงมีความจำเป็นจะต้องเจรจาต่อรองกับบริษัทเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาแทนที่จะลงโทษตามมาตรการ เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เอกชน การกระทำเช่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นการประพฤติที่มิชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน

Tag : สตง. ขสมก. อี-ทิคเกต