Green Report : แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะ

วันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คำบอกเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากมัคคุเทศก์ ที่พบปัญหามากขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

สำนักอุทยานแห่งชาติ รายงานยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 7 แห่งของไทย แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 ล้านคนต่อปี และนักท่องเที่ยวชาวไทย 900,000 คนต่อปี

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจน "ล้นเกาะ" ผลส่งกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ หลายรูปแบบ เช่น การจอดเรือเทียบท่าชายหาดพร้อมกันหลายลำ ทำให้ตะกอนใต้น้ำฟุ้งกระจาย ปกคลุมปะการัง การทิ้งสมอเรือนำเที่ยว ตามแนวปะการัง เนื่องจากจำนวนเรือ มีมากกว่าทุ่น  และปริมาณน้ำทิ้งจากเรือและนักท่องเที่ยวบนเกาะ ปริมาณเพิ่มขึ้นตาม

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เร่งแก้ปัญหา โดยประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พร้อมเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา ทั้งแบบเร่งด่วนและแบบระยะยาว

ส่วนมาตรการระยะยาว ได้เสนอใช้ระบบ E-Ticket หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองตั๋วท่องเที่ยวล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ชัดเจน

อีกมาตรการ คือ ยกเลิกเที่ยวทุกเกาะภายในวันเดียว โดยเปลี่ยนมาเที่ยวแบบกลุ่มเกาะแทน เช่น วันที่ 1 เที่ยวเกาะ 4,5,6 วันที่ 2 เที่ยวเกาะ 8,9 ซึ่งในมุมผู้ประกอบการ มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

นอกจากนี้ยังมีการเสนอมาตรการจัดตารางเวลาเข้า-ออกของเรือนำเที่ยวใหม่ โดยกำหนดเวลาให้กระจายไปเกาะอื่นๆ ไม่ให้รวมอยู่เกาะเดียวกัน และมาตรการสุดท้าย คือ ผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ จะต้องสร้างจิตสำนึก และให้ความรู้ข้อพึงปฏิบัติ แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และอีกมาตรการที่ต้องทำ คือ การปิดเกาะชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

Green Report ได้ร่วมรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง ให้นักท่องเที่ยว ที่ไปท้องทะเลดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ง่ายๆ เริ่มต้นจากการไม่ทิ้งขยะ ลงบนชายหาดและท้องทะเล ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : Ch7greenreport

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี Green Report