รัฐบาลยันใช้งบไทยนิยม ยั่งยืน คุ้มค่า มีประสิทธิภาพโปร่งใส

วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 16:30 น.

Views

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้แก่ 22 หน่วยงาน เพื่อย้ำถึงการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่ต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ จัดซื้อจัดจ้างต้องรัดกุม

ส่วนกรณีการใช้งบประมาณในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้น นายกรัฐมนตรีระบุส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจัดเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ไม่ใช่หว่านเงินแบบไม่เกิดประโยชน์ และทุกขั้นตอนพิจารณาอย่างรอบคอบ    

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กับปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง   ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติจริงในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ก่อนประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ ชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกอำเภอจัดทีมระดับตำบลๆ ละ 7-12 คน หนึ่งในนั้นต้องมีทหารอยู่ด้วย 1 นาย พร้อมลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 21 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อทำงานและพูดคุยกับประชาชนเป็นครั้งแรก

โดยมอบหมายให้นายอำเภอและปลัดจังหวัด กำชับชุดทำงานใช้กลไก เครื่องมือ และบุคลากรช่วยงานชุดเดียวเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน พร้อมทำงานเน้นบูรณาการกับหน่วยต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการทำประชาคม นายอำเภอต้องอยู่ใกล้ชิดประชาชน  พูดคุยกันด้วยความจริงใจ เพื่อให้แผนงานของแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Tag : งบประมาณ รัฐบาล