ทบ.แจ้งจับทีมวิจัย ปลอมเอกสารรับรองหน้ากากป้องกันสารพิษ

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 13:44 น.

Views

พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทีมวิจัยที่ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยใช้งบประมาณจากโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำงบประมาณปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ซึ่งได้จัดสรรงบการวิจัยเป็นเงินจำนวน 3 ล้าน 8 แสนกว่าบาท ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยรวม 18 เดือน โดยคณะนักวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ข้าราชการทหารยศพันเอกและร้อยเอก สังกัดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รวม 7 คน โดยจากการตรวจสอบในเอกสารงานวิจัยพบว่ามีใบรับรองมาตรฐานสากลงานวิจัย 1 ฉบับที่สงสัยว่าอาจเป็นเอกสารปลอม เนื่องจากมีการตรวจสอบในทางลับกับสถาบันที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารที่สาธารณรัฐเช็ก ถูกปฏิเสธการรับรองงานวิจัยชิ้นดังกล่าวตามที่ระบุในเอกสาร

ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตอย่างเต็มตัว ซึ่งจะมีทุนในการผลิตและวิจัยเพิ่มเติมอีกรวมกว่า 150 ล้านบาทจะทำให้กองทัพได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันสารพิษที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และอาจเป็นอันตรายต่อทหารที่ลงไปปฏิบัติการในพื้นที่จริง จึงจำเป็นต้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้กองปราบปรามตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารจริง จะประสานไปยัง สกอ.  ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของงบประมาณวิจัยเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับทีมวิจัยดังกล่าวด้วย

สำหรับงานวิจัยดังกล่าว ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพบก แล้วเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และพบข้อพิรุธก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดสุดท้ายที่จะทำหน้าที่รับรองแบบยุทโธปกรณ์ที่จะนำเข้ามาประจำการในกองทัพบกได้

Tag : ทีมวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร กองทัพบก ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กองปราบปราม ปลอมแปลงเอกสาร