องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในการนี้ ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการต่าง ๆ  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้ประชาชนมีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย ประชาชนได้ประกอบสัมมาอาชีพเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศสืบมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่สืบไป

จากนั้น องคมนตรีได้เยี่ยมชมร้านค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ รวมทั้งร้านอาหารไทยโบราณ และผลิตภัณฑ์โบราณ ภายในบริเวณสนามเสือป่า ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย" โดยมีการจำหน่ายสลากการกุศล และสอยกัลปพฤกษ์ เพื่อชิงโชคการกุศล โดยองคมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนเวทีใหญ่ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค กิจกรรมสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุค และภาพ 3 มิติ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การร้อยดอกไม้สด การปักผ้า โดยวิทยาลัยนวังหญิง วิทยาลัยในวังชาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้การประดิษฐ์งานศิลปะชั้นสูงเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ย รวมถึงการถ่ายภาพกับดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ รายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานโดยแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือ แต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ รองเท้าไม่รัดส้น เพราะถือเป็นเขตพระราชฐาน ส่วนนักท่องเที่ยวจะมีจุดบริการเช่ายืมชุด บริเวณถนนศรีอยุธยา สวนอัมพร ตรงข้าม บชน., ที่ทางเท้าข้างถนนเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 และทางเท้าบริเวณโค้ง ป.ต.ท. ถนนอู่ทองใน ผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานจะมีจุดบริการรถ Shuttle Bus และจุดคัดกรองประชาชน ซึ่งกำหนดไว้ในบริเวณดังกล่าวทั้ง 3 จุด รวมทั้งที่ถนนราชดำเนินนอก ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 งานมีทุกวันไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคมโดยไม่เสียบัตรค่าผ่านประตู

Tag : องคมนตรี งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาว วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี