สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยม และมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 20:12 น.

Views

วันนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยได้ประชุม และติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ สนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชนบท ได้รับความเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี และได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ได้มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรี ถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ