พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

“กองทัพบก” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 11:57 น.

Views

พันเอก อัมรินทร์ ทรงผาสุข  ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยพันโท พงษ์ศักดิ์  จิตรทรัพย์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่   นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในอำเภอหนองมะโมง พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์ทหารบริการตรวจรักษา หลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนจำนวนมากป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  

พันเอก อัมรินทร์ ทรงผาสุข  ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า  กองทัพบก   ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง  มีสภาพอากาศที่เย็นลง และจากการติดตามเพื่อรับทราบข้อมูล ทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากไดรับความเดอืดร้อน

สำหรับการนำสิ่งของมามอบให้กับประชาชนในครั้งนี้  เป็นโครงการ  กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน มอบผ้าห่มกันหนาว  ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยในถิ่นห่างไกล   อีกทั้งเพื่อตอบสนองตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก  ที่ให้หน่วยทหารเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

Tag : กองทัพบก ช่วยภัยหนาว มอบผ้าห่ม ตรวจรักษาโรค จ.ชัยนาท