สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 19.35 น. วานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 408 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย ผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับจากสิงคโปร์