คึกคัก! กระทรวงพาณิชย์จัดขายสินค้ารับตรุษจีน 12-14 ก.พ. นี้

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

กรมการค้าภายใน ได้จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน" ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ ในเวลา 08.00 -17.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงที่มีความต้องการสินค้าสุกร, ไก่, อาหารทะเล, ผักผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน และทำให้ได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับเกษตรกร

ภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าที่นิยมใช้ในเทศกาลตรุษจีน เช่น เนื้อสุกร, ไก่สดทั้งตัว, เป็ด, ไข่ไก่, อาหารทะเล, ผัก-ผลไม้, ขนม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเซ่นไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ รวมทั้งสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI สินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้ายอดนิยมจากตลาดต้องชม 8 ตลาด 7 จังหวัด และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 10-20 % โดยมีร้านค้ารวม 128 ร้านค้า

โดยคาดว่างาน "มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน" ครั้งนี้ จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท และจะช่วยลดค่าครองชีพลงได้ 20-40 % หรือกว่า 900,000 – 1,000,000 บาท ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น และประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย

Tag : ตรุษจีน