เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการศึกษาของ ศปบ.จชต.

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 18:39 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการศึกษาของ ศปบ.จชต.

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : พรรณรังสี ผ่องใส
แขกรับเชิญ : ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผอ.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 กพ 61 การบริหารจัดการศึกษาของ ศปบ จชต พรรณรังสี ผ่องใส ดร ศรีชัย พรประชาธรรม ผอ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้