ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 13 ก.พ. 2561

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เนื้อสัตว์ วันนี้ราคาเนื้อสัตว์ทุกรายการยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยเนื้อหมูส่วนสะโพกและไหล่ ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 110-115 บาท หมูสามชั้น กิโลกรัมละ 125-130 บาท ส่วนไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 65-70 บาท กุ้งขาว 70-80 ตัวต่อกิโลกรัม ก็ยังคงขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 190-220 บาท และปลาทูนึ่ง ขนาดเข่งละ 3 ตัว ขายอยู่ที่เข่งละ 20-25 บาทเช่นเดิม

ราคาไข่ไก่ วันนี้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ทุกเบอร์ ยังคงขายในราคาเดิม โดยไข่เป็ดสด ขนาดกลาง ขายอยู่ที่ฟองละ 4. 10 บาท - 4 .20 บาท ส่วนไข่ไก่ เบอร์ 2 ยังคงขายอยู่ที่ฟองละ 2.90  บาท  -  3 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 3 ขายฟองละ 2.80  บาท  - 2.90  บาทเท่าเดิม

ในส่วนของผักสด วันนี้ต้นหอม ขึ้นฉ่าย และกะหล่ำดอก ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นผลผลิตช่วงปลายรุ่น ทำให้ปริมาณออกสู่ตลาดลดลง โดยต้นหอม และขึ้นฉ่าย ราคาสูงขึ้น 1 บาท ขายอยู่ที่ขีดละ 6-7 บาท และกะหล่ำดอกราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 4-5 บาท ขายที่กิโลกรัมละ 30-32 บาท

ผักกาดหอม ผักชี และถั่วฝักยาว ขายถูกลงจากเมื่อวาน เนื่องจากปริมาณผลผลิตรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยผักกาดหอม ราคาลดลง 10 บาท  มาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-22 บาท ผักชี ราคาขีดละ 11-12 บาท ลดลง 1 บาทและถั่วฝักยาว ปรับราคาลดลง 10 บาท ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 35-38 บาท    
      
ราคาผลไม้ วันนี้ส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้ง เบอร์ 5 กล้วยน้ำว้า และกล้วยไข่ ราคาสูงขึ้น 5 บาท เนื่องจากใกล้เข้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5 ขายที่กิโลกรัมละ 60-70 บาท กล้วยไข่หวีละ 40-45 บาท และกล้วยน้ำว้า ขายหวีละ 35-40 บาท เช่นเดียวกับกล้วยหอมทอง ราคาปรับขึ้นเฉลี่ย 2 บาท

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)        กก.ละ               110-115  บาท
หมูสามชั้น                  กก.ละ                    125-130  บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)  กก.ละ            65-70    บาท
กุ้งขาว                    กก.ละ                      190-220  บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)   เข่งละ              20-25    บาท        

ราคาไข่
ไข่เป็ด กลาง           ฟองละ                4.10-4.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                2.90-3.00  บาท 
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                2.80-2.90  บาท

ราคาผัก
ผักกาดหอม                 กก.ละ             20-22     บาท
ถั่วฝักยาว                  กก.ละ               35-38     บาท
กะหล่ำดอก                 กก.ละ             30-32     บาท
ผักชี                      ขีด ละ                 11-12     บาท
ต้นหอม                    ขีด ละ                6-7       บาท
ขึ้นฉ่าย                    ขีด ละ                 6-7       บาท

ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5     กก.ละ          60-70        บาท
กล้วยหอมทอง ใหญ่      หวี ละ          6.92-7.69  บาท
กล้วยไข่ ใหญ่               หวี ละ           40-45       บาท
กล้วยน้ำว้า                   หวี ละ           35-40        บาท           

ที่มา : กรมการค้าภายใน