สภาหอการค้าจับตาความชัดเจน พ.ร.บ.ที่ดิน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานสัมมนา "รวมประเด็นสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ว่า ภาคเอกชนมีความกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ที่คาดว่าจะประกาศบังคับใช้ในปี 2562  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ทำให้ต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก หลังจากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว รวมทั้งเห็นว่า ร่างกฎหมายยังมีความซับซ้อนเรื่องการคำนวณฐานภาษี ที่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และหากมีการกระตุ้นให้เร่งพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในที่ดินรกร้างว่างเปล่า อาจจะทำให้เกิดการแย่งสาธารณูปโภคในพื้นที่ได้
              
ซึ่งล่าสุดได้มีการรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้เห็นว่าอัตราภาษีดังกล่าว ควรจัดเก็บในอัตราเดียว และไม่สูงจนเกินไป และรัฐบาลต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง
              
ด้านนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเดือนหน้า คาดว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ในปี 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้กฎระเบียบให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะการกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ10,000 ล้านบาท ภายใน 4 ปี จากปัจจุบันที่จัดเก็บได้ประมาณปีละ 29,000 ล้านบาท
              
สำหรับภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรคิดในอัตรา 0.01%  โดยยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรในราคาประเมินต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีอัตราเพดานอยู่ที่ 0.15% ของราคาประเมิน ส่วนที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอัตราเพดานภาษีอยู่ที่ 0.3% ที่ดินรกร้างว่างเปล่าคิดเพดานภาษีอยู่ที่ 1.2% และปรับเพิ่มทุก 3 ปีในอัตรา 0.3% สูงสุดไม่เกิน 3% ส่วนที่ดินประเภทอื่นๆ คิดอัตราเพดานที่ 1.2%