ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้ราว 37,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 3.14% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน กลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) จากการลงทุนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคส่วนต่างๆ
              
ทั้งนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพคุณภาพในระดับ World class เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบ มีความพร้อมด้านวัสดุ และมีฝีมือที่ประณีต ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถพัฒนาทักษะการออกแบบให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น สินค้าก็จะได้รับความสนใจจากตลาดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
              
สำหรับการจัดงาน Thailand International Furniture Expo  2018 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย สู่สายตาผู้ประกอบการชาวต่างชาติ หนึ่งในแนวทางการส่งเสริมนโยบายการตลาด เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน