ป.ป.ท. ตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 11:36 น.

Views

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณากรณีทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลอมแปลงเอกสาร โกงเงินคนไร้ที่พึ่ง เป็นเงินกว่า 6 ล้าน 9 แสนบาท โดยพลตำรวจเอกจรัมพร สุระมณี กรรมการ ป.ป.ท. ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา พบว่ามีการทุจริตจริงตามที่ร้องเรียน จึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน และเชิญ สตง. เข้ามาร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย โดยกรณีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 6 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 2 ราย คือ ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ และเป็นลูกจ้างอีก 4 ราย ในข้อกล่าวหาเบียดบังทรัพย์ , ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทำเอกสารเท็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถชี้มูลความผิดได้ภายใน 6 เดือน และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลต่อไป ขณะเดียวกันก็จะขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นที่อื่นๆด้วย เนื่องจากเป็นงบประมาณลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจมีการทุจริตคล้ายกัน

สำหรับกรณีทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น มีการนำรายชื่อชาวบ้าน เอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปเบิกเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้  เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพรายละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์รายละ 2,000 บาท และทุนประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อยรายละ 3,000 บาท แต่การทุจริตที่เกิดขึ้นคือ จ่ายเงินจริงให้เพียงรายละ 1,000 บาทเท่านั้น หรือ บางรายไม่ได้รับเงินเลย

Tag : ป.ป.ท. ทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง