Green Report : ผืนป่าไทยความหวังสุดท้ายอนุรักษ์เสือ

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นภาพความน่ารักของเสือดำตัวใหญ่ ที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องคาเมร่าแทป ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไทย โดยเฉพาะช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประชากรเสือชนิดต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งเสือโคร่ง เสือดาว และเสือดำ แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า เสือแต่ละประเภทมีจำนวนมากน้อยแค่ไหน 

เสือดำ คือ เสือดาว หรือเรียกว่ากลุ่มเสือดาวอินโดจีน ซึ่งสีดำเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสี โดยแม่เสือดาว 1 ตัวมีโอกาสออกลูกเป็นเสือดำเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น

ปกติแล้วเสือเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว แต่จำนวนที่เพิ่มขึ้นกลับเติบโตไม่ทันการถูก "ล่า" ที่รุนแรงขึ้น และไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ในหลายประเทศ เสือ ได้กลายเป็นสัตว์ที่ท้าทายคนชอบล่าสัตว์มากขึ้น

ล่าสุด องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN คาดการณ์จำนวนเสือดาวและเสือดำทั่วโลกเหลือไม่ถึง 2,500 ตัว ส่วนที่ไทยเหลือประมาณ 130 ตัวเท่านั้น

เสียงปืนที่ดังขึ้นท่ามกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ยิ่งตอกย้ำสถานการณ์เสือดำถูกไล่ล่าจากมนุษย์มากขึ้น แต่อีกมุมหนึ่ง คมกระสุนนัดนี้ที่คร่าชีวิตเสือดำในบ้านตัวเอง ได้ช่วยปลุกกระแสอนุรักษ์เสือดำมากขึ้นโดยเฉพาะการเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยให้เพิ่มโทษ ผู้ล่าสัตว์สงวนให้มากขึ้น ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต

ผืนป่าของไทยมีความได้เปรียบ เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังผืนป่าอีกหลายประเทศ จึงเปรียบผืนป่าของไทยอยู่ใจกลางสี่แยก ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีเสือดาวเสือดำอาศัยอยู่มากที่สุด ผืนป่าไทยจึงกลายเป็นความหวังสุดท้ายของเอเชีย ที่จะช่วยอนุรักษ์เสือดาวและเสือดำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

กรมอุทยานฯ มีแผนอนุรักษ์เพิ่มประชากรเสือดำตามธรรมชาติโดยตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปีจะเพิ่มจำนวนให้ได้ 100 ตัว

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report