รายงานพิเศษ : เปิดการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ลดการสะสม-ขยะล้นเมือง

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ปริมาณขยะที่ถูกทิ้งสะสมไว้นานกว่า 30 ปี บริเวณบ่อขยะอำเภอแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนมหาศาล กว่า 10 ล้านตัน และยังไม่นับรวมขยะใหม่ที่ถูกนำมาทิ้งอีกวันละกว่า 4,000 ตัน เป็นปัญหาที่หลายส่วนพยายามหาทางแก้ไขมาตลอด  กระทั่งล่าสุดบริษัทโรงงานผลิตไฟฟ้าเข้ามาสร้างโรงงาน เพื่อนำขยะเหล่านี้ป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง เป็นอีกแนวทางกำจัดให้น้อยลงอย่างน้อยวันละ 500 ล้านตัน

ก่อนการนำมาเป็นเชื้อเพลิงป้อนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จะต้องมีขั้นตอนคัดแยกขยะออก เป็นขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ แต่ส่วนใหญ่ 60% เป็นขยะที่ไม่เกิดประโยชน์ย่อยสลายยาก สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นโรงงานขนาดเล็ก ปัจจุบันกำจัดขยะโดยการใช้เป็นเชื้อเพลิงเฉลี่ยวันละ 500 ตัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 10 เมกะวัตต์ แต่หากเพิ่มจำนวนโรงผลิตไฟฟ้าได้ ก็จะกำจัดขยะที่สะสมมานานหลายสิบปีให้น้อยลง และคาดว่าจะหมดไปได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ ดูขั้นตอนการจัดการภายในโรงผลิตไฟฟ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นที่มีปัญหาขยะล้นเมือง นำไปจัดการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

การนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะ ที่เป็นปัญหาหลักของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตขยะล้นเมืองในอนาคต

Tag : ไฟฟ้าขยะ ผลิตไฟฟ้าจากขยะ