7 สีช่วยแชร์ : ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 15:53 น.

Views

7 สีช่วยแชร์ วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ซึ่งเกิดปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเป็นเวลายาวนาน แต่ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูป่าชายเลน แถมยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ติดตามจากรายงาน

นับตั้งแต่ปี 2518 ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถูกน้ำกัดเซาะเฉลี่ยปีละ 7 เมตร สาเหตุเกิดจากการลดลงของตะกอนดินแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งยังมีคลื่นลมขนาดใหญ่ในช่วงมรสุม ทำให้ป่าชายเลนซึ่งเป็นหน้าด่านถูกทะเลดูดกลืนไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ ที่ผ่านมาท้องถิ่นมีความพยายามปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน แต่ตะกอนดินไม่เพียงพอ ต้นกล้าจมน้ำตาย บ้างก็ถูกน้ำพัดหายไป ในปี 2559 กรุงเทพมหานครฯ ได้ปักหลักไม้ไผ่และเสาไฟฟ้าเก่า เป็นกำแพงจำนวน 5 ชั้น เพื่อช่วยชะลอคลื่นและดักตะกอนดิน

เมื่อตะกอนดินเพิ่มสูงขึ้นจึงตั้งเป้าปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนให้ได้จำนวน 3,000 ไร่ ในระยะเวลา 3 ปี แต่ยังพบปัญหาอยู่บ้าง ทำให้ปีแรกนี้ปลูกได้เพียง 50 ไร่

ผลจากการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน พบว่ามีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่เป้าหมายยังต้องปลูกฟื้นฟูอีกหลายพันไร่ กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาร่วมกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งจะได้อุดหนุนต้นกล้าราคาถูกที่ชาวบ้านเพาะไว้จำหน่ายด้วย มาร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกัน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายเลน บางขุนเทียน ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ ปลูกป่าชายเลน 7 สีช่วยแชร์