ขรก. ศาล องค์กรอิสระ ได้เฮ ครม.ปรับขึ้นเงินเดือนให้ 10%

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 17:14 น.

Views

ที่ประชุม ครม เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงค่าตอบแทน ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ที่ประกอบด้วยอัยการ ตุลาการ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ที่เป็นเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง เนื่องจากตั้งแต่ที่ คสช เข้ามาควบคุมอำนาจ ตัั้งแต่ปี 2557 มีการเสนอและปรับปรุง เงินเดือนและค่าตอบแทน ข้าราชการประจำ ซึ่งตกค้างการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้กับศาลปกครอง ยุติธรรม รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระและอัยการ ทำให้ที่ประชุมวันนี้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 10 ย้อนหลังไปย้อนหลังไปถึง 1 ธันวาคม ปี 2557 แต่งดการขึ้นเงินเพิ่มพิเศษ หรือค่าครองชีพ แต่ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาปรับเพิ่ม อัตราเงินเดือน ข้าราชการรัฐสภา  ข้าราชการการเมือง ในวันนี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรี เกรงว่าจะถูกมองว่า เป็นการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับตัวเอง หรือฝ่ายการเมือง จึงให้ยุติการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวไป

Tag : คณะรัฐมนตรี ข้าราชการศาล องค์กรอิสระ ขึ้นเงินเดือน