เตือนร้านเช่าชุดไทย อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ช่วงงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการขายสินค้า ย่านปากคลองตลาด หลังจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่ามีร้านค้า, ร้านเช่าชุดไทยบางแห่ง ฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าเช่าชุดไทยสูงขึ้นจากปกติ เนื่องจากช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามาสอบถามเลือกเช่าเลือกซื้อชุดไทย สวมใส่ไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เพื่อถ่ายภาพสวยงามภายในงานเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านเช่าชุดไทย อย่าได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดไทย หรือค่าเช่าชุดไทย เพราะถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยขอให้คิดค่าเช่าและราคาขาย อย่างเหมาะสมตามคุณภาพสินค้า

ทั้งนี้หากพบการร้องเรียน หรือสุ่มตรวจสอบพบว่ามีการเอารัดเอาเปรียบประชาชน จะมีความผิดตามกฎหมาย

Tag : อุ่นไอรัก คลายความหนาว ชุดไทย อุ่นไอรัก