ป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ตั้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้อง 6 ราย

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 07:01 น.

Views

ป.ป.ท. ตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ตั้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้อง 6 ราย

คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. พิจารณากรณีทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงินคนไร้ที่พึ่งกว่า 6.9 ล้านบาท หลังลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา พบว่ามีการทุจริตจริงตามที่ร้องเรียน จึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน และเชิญ สตง.เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย

ทั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 6 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 2 ราย คือ ผู้อำนวยการศูนย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ และลูกจ้างอีก 4 ราย ในข้อกล่าวหาเบียดบังทรัพย์ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทำเอกสารเท็จ คาดสามารถชี้มูลความผิดได้ภายใน 6 เดือน และส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลต่อไป ขณะเดียวกันจะขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วย 

ขณะที่ นักศึกษาสาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าไปฝึกงานและเปิดโปงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อ HIV ของศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วง และกังวลความปลอดภัย ทั้งของตัวเองและครอบครัว หลังจากมีผู้เดินทางไปพบญาติที่อำเภอชนบท และบอกว่าต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่บอกว่ามาจากหน่วยงานใด แต่ได้ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ จึงนำไปให้ตำรวจตรวจสอบ และร้องขอความคุ้มครองจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่นชมนักศึกษาทั้ง 4 คน ที่เปิดเผยเรื่องนี้จนนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย โดยบอกเป็นการทำหน้าที่พลเมืองดี กล้าหาญ มีจิตสำนึกซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ มีจิตใจที่เอื้ออาทร เห็นใจผู้อื่น ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง และยุติธรรม ซึ่งเชื่อว่าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัว ชี้แนะการปฏิบัติตัวเป็นคนดีได้อย่างถูกต้อง เพราะหากปัญหานี้ไม่ถูกเปิดเผย ก็จะทำให้การทุจริตเงินผู้ยากไร้ยังคงอยู่ต่อไป และไม่ได้รับการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 4 คน ออกมายืนยันว่า ไม่มีการสั่งเด็กให้กราบเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น มีเพียงเรียกมาซักถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งถามความสมัครใจเด็กว่าต้องการฝึกงานที่เดิมต่อหรือไม่ ซึ่งเด็กแสดงความจำนงฝึกงานต่อ เพราะไม่อยากเสียเวลาไปเริ่มต้นใหม่อีก 1 เทอม และเพื่อสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็กเอง และเจ้าหน้าที่ในองค์กร จึงได้มีการกล่าวขอโทษกัน โดยเด็กบางคนเข้าไปกราบที่ตักของเจ้าหน้าที่ ก่อนสวมกอดกัน โดยไม่มีการสั่งกราบเท้าแต่อย่างใด

Tag : สนามข่าว 7 สี