ชาวเขาเผ่าม้ง จ.ตาก ร้องไม่มีไฟฟ้าใช้นาน 20 ปี แจ้งหน่วยงานตั้งแต่ปี 47

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 07:13 น.

Views

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดตาก ร้องเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้มานาน 20 ปีแล้ว ทั้งที่หมู่บ้านอยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น

ที่หมู่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 8 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ชาวบ้านที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ที่อพยพจากถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันมี 321 ครัวเรือน ประชากรกว่า 2,000 คน ได้ร้องเรียนถึงปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยปัจจุบันใช้แผงโซลาร์เซลล์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่กระแสไฟไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาทางหมู่บ้านได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว จนขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดมาดำเนินการ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน กลางคืนไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า ต้องอาศัยไฟจากตะเกียงและไฟจากแบตเตอรี่ ให้ความสว่างยามค่ำคืนเท่านั้น

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ยังประสบปัญหาไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 30 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงเรียนมีอยู่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อย ไม่พอให้เด็ก ๆ ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ปัญหานี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแล้ว แต่ติดปัญหาพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า จึงจัดสรรงบประมาณจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่มอบให้เพื่อบรรเทาปัญหา แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากชุมชนขยายใหญ่มากขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวม้งไม่มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้า การไฟฟ้า