รายงานพิเศษ : รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที จ.ลำปาง

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 07:29 น.

Views

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสาแพะ จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่านำความอุดมสมบูรณ์กลับมา และยังได้ลูกหลานกลับคืนชุมชน ติดตามจากรายงาน

สองมือที่ลงแรงแข็งขันช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นพลังอาสา "รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที" ซึ่งเป็นโครงการที่ เอสซีจี ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ทำให้คนต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีน้ำกิน น้ำใช้

พื้นที่ต้นน้ำ บริเวณสันปันน้ำ บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งพื้นที่ชุมชนที่เคยมีปัญหาการพังทลายของหน้าดินในฤดูน้ำหลาก ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ แต่เมื่อชุมชนเข้าถึงวิธีการบริหารจัดการน้ำได้ จนทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของน้ำทุกหยด และร่วมกัน "สร้างฝายชะลอน้ำ" พร้อมทั้งสร้าง "สระพวง" โดยใช้นวัตกรรมผ้าใบคอนกรีตมาช่วยกักเก็บน้ำให้มีใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น

มาวันนี้ เอสซีจี ยังสานต่อ โครงการ "รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที" พร้อมต่อยอดไปสู่คนรุ่นใหม่ นำพลังอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแห่งธารน้ำใจ โดยทำเป็นแนวกั้นชะลอน้ำ ตามแบบขั้นบันไดจากสันเขาลงสู่เชิงเขา ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า  

การพลิกชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เปลี่ยนความแห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่เขียวขจี จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ คน สามารถฟื้นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และคืนลูกหลานให้กลับคืน

ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นมหานที นับเป็นความโชคดีของคนไทย ที่มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์และดูแล

Tag : สนามข่าว 7 สี รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที บ้านสาแพะ บ้านสาแพะ ลำปาง เที่ยวลำปาง เกาะติดข่าวดัง