แหล่งน้ำทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มแห้งขอด

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 02:12 น.

Views

แหล่งน้ำทางธรรมชาติหลายแห่งในจังหวัดลำปาง เริ่มแห้งขอด เกษตรกรหลายอำเภอหวั่นขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่อาศัยนอกเขตชลประทาน ที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งแล้ว

ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกสำรวจปริมาณน้ำในลำห้วยตาด แหล่งน้ำธรรมชาติ สายเดียวที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้าน ซึ่งพบว่าเริ่มแห้งขอด มีปริมาณน้ำไหลผ่านน้อยมาก โดยที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้แจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านนำไปกั้นลำน้ำในห้วย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ และส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

ส่วนสถานการณ์น้ำยม ที่ไหลผ่านอำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร บางช่วงเริ่มแห้งขอดจนเห็นสันดอนทราย โดยเฉพาะที่บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม น้ำในแม่น้ำยมแห้งจนสามารถเดินข้ามได้ ทำให้เกษตรกรหวั่นวิตกว่าปีนี้จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหนัก และเข้าสู่สภาวะขาดแคลนน้ำเร็วกว่าทุกปี ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำนา