พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

“กรมประมง” ปิดอ่าว 3 เดือน ฟื้นฟูทะเลฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:25 น.

Views

ที่บริเวณลานอเนกประสงค์  ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ปากน้ำจังหวัดชุมพร  นายนิวัติ  สุธีมีชัยสกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และการประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย ของกรมประมง  ในฤดูปลาวางไข่ และสัตว์น้ำเลี้ยงตัวอ่อน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่  15พฤษภาคม 2561 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูท้องทะเลไทย  โดยจะห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด  ในพื้นที่  27,000  ตารางกิโลเมตร ใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ที่จะส่งผลกระทบต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ และสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจากข้อมูลพบว่าหลังการปิดอ่าว เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา  สัตว์น้ำทุกชนิดมีจำนวนเพิ่มขึ้น  อีกทั้งสัตว์น้ำทุกชนิดก็มีขนาดใหญ่ขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมประมง  ทำเงินเข้าประเทศปีละกว่า 100,000  ล้านบาท  แต่ศักยภาพทางการประมงที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง  ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดน้อยลงทุกปี   ซึ่งการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ จึงเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนั้นกรมประมง  จึงประกาศใช้มาตรการปิดอ่าว ซึ่งจะส่งผลดีกับอาชีพการทำประมง  เพราะนอกจากจะทำให้สัตว์น้ำทะเลมีจำนวนมากขึ้นแล้ว  ยังขายได้ราคาสูงด้วย

Tag : ปิดอ่าวฝั่งอ่าวไทย 3 เดือน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จ.ชุมพร