จุฬาฯ เปิดเวทีเสวนา สัตว์โลกที่ถูกคุกคาม

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนา “สัตว์โลกที่ถูกคุกคาม” วาระที่รอการแก้ไข จากกรณีเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก นักวิชาการวิเคราะห์ในมุมของสัตวแพทย์ จิตวิทยา ปรัชญา และสิ่งแวดล้อม

นายวิเชฏฐ์ คนซื่อ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ระบุว่า สัตว์หลายชนิดอยู่ในสภาวะกำลังจะสูญพันธุ์ ส่งผลกระทบความหลากหลายทางระบบนิเวศ เสือดำ เสือดาว และเสือโคร่ง ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของผืนป่าเมืองไทย 

ขณะที่ นายสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต อาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า พฤติกรรมและค่านิยมล่าสัตว์ ในกลุ่มคนที่มีฐานะดีที่ล่าสัตว์ป่า แท้จริงแล้วเป็นปมการเลี้ยงดู ที่สั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็ก เช่น มีอาการชอบทำร้ายสัตว์ เริ่มจากสัตว์เลี้ยง สะสมความโหดร้ายในจิตใจ ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวตั้งแต่เด็กๆ คนที่ชอบล่าสัตว์ ในทางจิตวิทยา จะชอบการใช้อำนาจควบคุม และไม่เห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คนกลุ่มนี้เวลาอยู่ในสังคม จะไม่แสดงพฤติกรรมความโหดร้ายให้เห็น
          
ขณะที่ นายพิชจ์ณัฐฎ์ พลายด้วง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน 77 จังหวัด ยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดอย่างถึงที่สุด กรณี นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด ตั้งแคมป์ในจุดห้ามพักและยังพบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พร้อมซากสัตว์ป่าคุ้มครอง เนื่องจากส่งผลต่อความรู้สึกของคนในสังคม และให้ตรวจสอบว่า มีคนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่

พร้อมกันนี้ ยังขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายบทกำหนดโทษในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน