รัฐบาลตั้งเป้าไทยทำธุรกิจง่าย อันดับ 2 ของอาเซียน

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้เร่งพัฒนาคุณภาพการทำงานของภาครัฐ ทั้งการแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ และพัฒนาระบบให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประเทศไทยขยับอันดับขึ้นมาดีขึ้น จากอันดับที่ 46 เป็นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน

โดยปีนี้ประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน จึงเร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ใช้ขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อให้ทุกกระบวนการทำธุรกิจรวดเร็วขึ้น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดิน ทั้งรูปแปลง สภาพพื้นที่ และราคาประเมิน โดยไม่ต้องใช้เลขที่โฉนด

ทั้งนี้ ก.พ.ร. ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจปี 2561 พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ประกอบการใช้ระบบ E-services มากขึ้น รวมทั้งกำลังจัดทำเว็บไซต์ ease of doing business thailand.info เพื่อให้ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการปฏิรูปบริการภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวได้ในเดือนเมษายนปีนี้