ชาวบ้านร้องตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำโขง จ.นครพนม

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 00:55 น.

Views

ชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนม ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาวางท่อระบายน้ำริมถนนสุนทรวิจิตร ตลอดแนวเลียบแม่น้ำโขง ภายใต้การดูแลของสำนักโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง งบประมาณกว่า 39 ล้านบาท

ภายหลังที่มีการก่อสร้าง เกิดปัญหาถนนทรุดพัง แนวถนนติดเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำโขง มีรอยร้าวเป็นทางยาว เกรงว่าจะเกิดการทรุดตัว ภายหลังทางด้านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบปัญหาในการก่อสร้างที่ผิดมาตรฐาน ผิดหลักวิศวกร เสี่ยงต่อการทรุดตัวในระยะยาว และไม่คุ้มกับงบประมาณ ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนและยังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรไป-มา จึงขอเป็นตัวแทนประชาชนร้องเรียนให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบแก้ไขโครงการดังกล่าว