“พรเพชร” ยันไม่มีการคว่ำร่าง ก.ม.เลือกตั้ง

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 14:14 น.

Views

นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวภายหลังจากร่วมประชุมกับ สนช. โดยบอกว่า มีมติแต่งตั้งกรรมาธิการ 3 ฝ่ายพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิก หรือ สว.

โดยนายพรเพชร ยืนยันว่า เป็นไปได้ยากที่ สนช. จะคว่ำร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง  เพราะต้องใช้คะแนนเสียงถึง 166 เสียง จากสมาชิกทังหมด 248 เสียง ประกอบกับไม่มีเหตุผลใดที่จะนำไปสู่การคว่ำร่างกฎหมาย  เพราะเชื่อว่าคณะกรรมาธิการร่วมน่าจะตกลงกันได้  ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมาย สส. หรือร่างร่างกฎหมายการได้มาซึ่ง สว.

อย่างไรก็ตาม  หากคว่ำร่างกฎหมาย  ก็ต้องชี้แจงสังคมได้  และจะไม่มีการปรับแก้กฎหมาย เพื่อขยายระยะเวลาการเลือกตั้งอีกแล้ว  ซึ่งกรอบการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม 2562 และยืนยันว่า การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สนช.พิจารณาอย่างดีที่สุด  เพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งหลังการเลือกตั้ง

Tag : พรเพชร ยันไม่คว่ำ กม.เลือกตั้ง ยันเลือกตั้ง ก.พ.หรือ มี.ค.62 กทม.