รัฐบาลเปิดกรอบเวลาปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ เผยอยู่ระหว่างรับฟังความเห็น ปชช.

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับทราบผลการดำเนินงานร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน พร้อมเปิดเผยกรอบระยะเวลาดำเนินการโดยตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศให้แล้วเสร็จ จากนั้น เดือนมีนาคมจะจัดงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้ ทีมไทยนิยม ยั่งยืน นำข้อมูลลงพื้นที่ไปเผยแพร่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อรวบรวมจัดทำร่างฉบับปรับปรุงในเดือนเมษายน และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในเดือนพฤษภาคม

จากนั้นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมิถุนายน และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไปคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ เช่นเดียวกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมีนาคมนี้ และส่งให้ สนช.รับทราบ คาดว่ามีผลบังคับใช้ได้ทันตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนด ภายในวันที่ 5 เมษายนนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แผนปฏิรูปประเทศสามารถจัดทำก่อนได้เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และค่อยแก้ไขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้ตามหลักการที่วางไว้

Tag : ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาล