เดินหน้าประเทศไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 18:42 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 กพ 61 พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข