เหยี่ยวข่าว 7 สี : แผนรับมือไฟป่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 ก.พ. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ตรวจสอบแผนรับมือไฟป่า ที่ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า ซึ่งเมื่อปี 2559 เคยเกิดไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ 10 ปี

นี่เป็นสภาพความเสียหายจากไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2559

เหยี่ยวข่าว 7 สีกลับมาที่นี่อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความพร้อมแผนรับมือไฟป่า....เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งไฟป่า และผลกระทบหมอกควันด้วย

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ทหาร ฝ่ายปกครอง และชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันตรวจสอบแนวกันไฟเดิมที่ทำไว้...และทำแนวกันไฟใหม่ ลดความเสี่ยงเชื้อเพลิงการเกิดไฟป่า แม้ปีที่แล้ว สถานการณ์ ไม่รุนแรง แต่ปีนี้ ไม่ประมาท เตรียมแผนไว้อย่างรัดกุม ที่น่าสังเกต คือ แนวกันไฟที่ทำจะไม่มีการชิงเผา เหมือนกับพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากใกล้เขตเมือง เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะหมอกควันในพื้นที่ด้วย

หลังประกาศพื้นที่เสี่ยง และห้ามเข้าโดยเด็ดขาด เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องทำงานหนัก เนื่องจากผืนป่าดอยสุเทพ-ปุย กินพื้นที่กว้างกว่า 160,000 ไร่ มีทางเข้าออกหลายทาง ไม่เฉพาะชาวบ้านเข้ามาหาของป่า ยังเสี่ยงเจอกลุ่มล่าสัตว์และลักลอบตัดไม้ด้วย การห้ามเข้าพื้นที่ อาจจะเกิดแรงเสียดทาน หรือความไม่พอใจ เพราะกระทบวิถีชาวบ้านเดิม ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะคนในพื้นที่

มาตรการเข้ม น่าจะลดความเสี่ยงไฟป่าในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุยลงก็จริง แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่น่าห่วง และอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง ระหว่างบินสำรวจ  ผืนป่าเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ เราพบไฟป่า โหมลุกไหม้ รุนแรงหลายจุด ด้วยกัน

FB : Jessada upani, IG : Jessadaupani

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี ไฟป่า