พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐปล่อยสินเชื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศ อนุมัติแล้ว 223,830 ราย

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 15:58 น.

Views

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ แทนหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

โดยได้กระจายสินเชื่อดังกล่าวแก่ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ยอดถึงสิ้นเดือนมกราคมปีนี้ มีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 223,830 ราย วงเงินกว่า 9,915 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไป 209,857 ราย วงเงินกว่า 9,307 ล้านบาท และสินเชื่อที่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีหนี้นอกระบบ 13,973 ราย รวมเป็นเงินกว่า 608 ล้านบาท

ส่วนการดำเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และผู้ติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 จนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีนี้ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 2,061 ราย

Tag : แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อ