พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จังหวัดภูเก็ตเตรียมรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

รายงานสดจากจังหวัดภูเก็ต : จังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ในจังหวัดที่เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง อย่างน้ำท่วม และสึนามิมาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น...