กระทรวงเกษตรเพิ่มช่องทางขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "วิสาหกิจชุมชน Fair 2018" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัด ให้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักทั่วไป รวมทั้งเพิ่มช่องทางการค้าให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ มีจำนวนมากกว่า 85,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกว่า 1,400,000 คน และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพราะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา ได้สูงถึง 25,500 ล้านบาท

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้าหมายเร่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและสินค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 5% โดยผลจากการเข้าให้ความรู้ และส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า และบริการ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ สามารถต่อยอดผลิตสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี รวม 462 แห่ง และยังตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบอีกปีละ 77 แห่ง

สำหรับงาน "วิสาหกิจชุมชน Fair 2018" มีสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้การรับรองมาตรฐานจากทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมงาน รวมกว่า 270 แห่ง