เตรียมตัว! ยุค 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย ปี 2563

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวในการสัมมนา "5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย" ว่า ในปี 2563 ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 4G 30-100 เท่า และเครือข่ายจะมีความเสถียรมากขึ้น โดยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานรูปแบบใหม่ เช่น Internet of Things หรือ IoT ที่เชื่อมต่อการสื่อสารกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ทำงานได้อัตโนมัติ รวมทั้งเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ทั้งภาพและเสียง ซึ่งจะมีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเพิ่มขึ้นได้ 10 % ของGDP

ทั้งนี้ เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจ 10 ประเภทซึ่งต้องเร่งปรับตัวรับการเข้ามาของ 5G ได้แก่ การเงินการธนาคาร,อุตสาหกรรม, การเกษตร, การขนส่ง, การท่องเที่ยว, การแพทย์, การทำงานนอกที่ทำงาน,ค้าปลีก,โทรทัศน์และสื่อสารมวลชน และสุดท้าย บริการภาครัฐ

โดยธุรกิจการเงินการธนาคาร ต้องปรับตัวให้ทันกับการทำธุรกรรมด้วยความเร็วบนโทรศัพท์มือถือ, อุตสาหกรรมการผลิต จะเปลี่ยนไปสู่การใช้หุ่นยนต์ในการผลิตมากขึ้น, การเกษตรจะใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และปรับปรุงพันธุ์พืช, ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์ทางไกลจะมีบทบาทในการรักษาโรคในอนาคต เป็นต้น 

ขณะนี้ กสทช.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดสรรคลื่นความถี่และออกข้อกำหนดการให้บริการ 5G พร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองเทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 5G ซึ่งขณะนี้ทุกบริษัทในโลกกำลังตื่นตัวพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับ 5G และเชื่อว่าในอนาคตคนไทยจะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่วนค่าบริการคาดว่าจะไม่แตกต่างจากอัตราในปัจจุบัน

Tag : 5G 4G ยุค 5G