เหยี่ยวข่าว 7 สี : ขยายผลยึดที่ดิน เปรมชัย เพิ่มอีก 265 ไร่

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการรุกพื้นที่ป่าของบริษัทเอกชนที่มี นายเปรมชัย กรรณสูต เป็นกรรมการร่วมกับเครือญาติ ในอำเภอภูเรือและด่านซ้าย จังหวัดเลย นอกจากคณะกรรมการ 5 ฝ่ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตังให้เร่งตรวจสอบแล้ว "เหยี่ยวข่าว 7 สี" ได้ข้อมูลใหม่ จากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ใกล้ "รังเย็น รีสอร์ท" ยึดพื้นที่เพิ่มรวมกว่า 265 ไร่ สอดคล้องกับภาพมุมสูงที่ทีม "เหยี่ยวข่าว 7 สี" จะนำมาเสนอ...

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี เปรมชัย กรรณสูต ล่าสัตว์ เสือดำ