ป.ป.ช.เรียกสอบพยานปมนาฬิกาหรูเพิ่ม 2 ราย

วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ (ป.ป.ช.) เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบปมนาฬิกาหรูที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ สวม ว่า ได้ส่งคำถามและข้อสงสัยของ ป.ป.ช.  ให้พลเอกประวิตร ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของนาฬิกาทั้ง 25 เรือน ซึ่งจะครบกำหนดกลางเดือนมีนาคมนี้ แต่หากมีเหตุจำเป็นพลเอกประวิตรก็สามารถขอเลื่อนส่งคำชี้แจงได้ โดยก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเคยขอเลื่อนส่งคำชี้แจงมาแล้วสองครั้ง

ล่าสุดทาง ป.ป.ช. ส่งหนังสือให้พยานที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้มาชี้แจงในสัปดาห์หน้าเพิ่มอีก 2 ราย ส่วนจะต้องเชิญพลเอกประวิตรมาชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่นั้น ต้องรอดูคำชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  

ในวันนี้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดเวทีจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยประธาน ป.ป.ช.ระบุการทุจริตเชิงนโยบาย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นมากที่สุด ดังนั้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสกัดกั้นการทุจริตดังกล่าว อีกทั้งทุกภาคส่วน ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สำเร็จโดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2564 จะต้องปลอดการคอร์รัปชั่นในภาครัฐ

Tag : นาฬิกาหรู ประวิตร