คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง. และ ป.ป.ช.ตรวจตลาด อบต.โมโกร ตอนที่ 1

วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลเรื่องนี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดตาก และอดีตผู้ว่า สตง. โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า อบต.โมโกร ใช้งบประมาณกว่า 7,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารตลาดสด อาคารแสดงสินค้า ห้องน้ำและลานจอดรถ แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แต่เปิดใช้งานแค่เดือนละครั้ง คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปหรือไม่

สตง.นัดนายก อบต.โมโกร ร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหา แต่สุดท้ายนายก อบต. อ้างติดภารกิจไม่มาร่วมชี้แจง
             
อดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกตแผนบริหารงาน จึงไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันทำตลาดสดตามความต้องการของชาวบ้าน แต่ยอมรับว่าช่วง 1 ปีแรก ยังไม่ได้เปิดตลาด เพราะอยู่ระหว่างก่อสร้างลานจอดรถ เพิ่งเริ่มให้ชาวบ้านนำสินค้ามาขายเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว แต่ก็ไปไม่รอดจึงเลิกขาย
                 
น่าสังเกตว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี จัดทำเมื่อปีงบประมาณ 2558 พบว่าโครงการก่อสร้างตลาด หรือที่เรียกว่าโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะ ถูกระบุไว้เป็นอันดับสุดท้าย มีรอยลบตัวเลขจำนวนโครงการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันเป็นลายมือของคนๆ เดียวกันและเขียนในคราวเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

นอกจากนี้ สตง. ยังตรวจพบงานก่อสร้างเริ่มชำรุดและไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เช่น แผงขายสินค้า ตามแบบกำหนดแผงขายอาหารสด  ผักและผลไม้ ต้องใช้วัสดุต่างกัน แต่จากการตรวจสอบ พบโครงสร้างเป็นผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบปูทับด้วยกระเบื้องทั้งหมด..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7