ทุจริตกันเพียบ!! เงินคนจนที่ จ.ตรัง

วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 14:24 น.

Views

เจ้าหน้าที่กลุ่มปราบปรามคดีพิเศษ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัตตรัง  หลังพบว่ามีการทุจริตแอบอ้างชื่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และทั้งหมดเป็นคนมีฐานะปานกลาง
           
โดยได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหลายรายในอำเภอห้วยยอด  ซึ่งรับผิดชอบการสำรวจคนจนในพื้นที่ 5 ตำบล   เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง และพบเอกสารสำคัญที่ถูกเจ้าหน้าที่ปลอมแปลง ให้เซ็นชื่อรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง  แต่เจ้าตัวไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด ซึ่งชาวบ้านที่ถูกแอบอ้างชื่อรู้สึกไม่สบายใจ และอยากให้เอาผิดกับคนทุจริตจนถึงที่สุด

เจ้าหน้าที่บอกว่า  จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พบว่าได้มีการแอบอ้างชื่อประชาชนและนำไปเบิกเงินจำนวนทั้งหมดประมาณ 40 คน  โดยในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ อพม.จำนวน 25 คน  ซึ่งหลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมด  เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการ ปปท. เพื่อพิจารณาหาก พบว่ามีมูลความผิด ก็จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป เพื่อเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

Tag : ป.ป.ท.ตรวจสอบเงินคนจน พบ จนท.พัวกันการทุจริตหลายราย จ.ตรัง