วัดหลายแห่ง จัดสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 1 มี.ค. 2561 เวลา 05:13 น.

Views

เมื่อวานนี้ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวนมาก เดินเท้า 9 กิโลเมตร เพื่อจาริกแสวงบุญ "เตียวขึ้นดอย ตวบฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และในวันนี้จะเป็นพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงน้ำพระธาตุดอยตุงด้วย

จังหวัดสุโขทัย เปิดงานประเพณี "ไหว้พระบรมธาตุ ห่มผ้าองค์พระปรางค์" ภายในวัดศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะ เนื่องในวันมาฆบูชา หรือ วันพระใหญ่

ขณะที่ยอดการสั่งดอกบัวในช่วงนี้ เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจากวัดหลายแห่งต้องใช้ในพิธีทำบุญและเวียนเทียน

ภาคอีสาน วัดหลายแห่งขาดแคลนดอกบัว ต้องมีการสั่งดอกไม้ชนิดอื่นที่หาได้ง่ายกว่าไปทดแทน เช่น วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีษะเกษ สั่งซื้อดอกดาวเรืองแทนดอกบัว หรือจะเป็นที่วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องใช้ดอกเบญจมาศแทน

ที่วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปิดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ และเป็น 1 ใน 8 พระธาตุประจำวันเกิดที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครพนม 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่า ในวันมาฆบูชาปีนี้จะมีเงินสะพัดกว่า 2,587 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18 เนื่องจากไม่เป็นวันหยุดติดต่อกัน

Tag : วันมาฆบูชา