พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

7 วัน 7 อย่าง : ตัดผมที่ สภ.บางบาล

วันที่ 1 มี.ค. 2561 เวลา 17:53 น.

Views

ไปที่ สภ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปดูการตรวจความเรียบร้อยของกำลังพล จะเป็นอย่างไร ติดตามใน 7 วัน 7 อย่าง

Tag : 7 วัน 7 อย่าง ตัดผมที่ สภ บางบาล ตัดผม สภ บางบาล