คติธรรมสังฆราช วันมาฆบูชา

วันที่ 1 มี.ค. 2561 เวลา 21:00 น.

Views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561

Tag : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรม วันมาฆบูชา