คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.และ ป.ป.ช.ตรวจสอบตลาด อบต.โมโกร จ.ตาก

วันที่ 2 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สตง.และ ป.ป.ช.จังหวัดตาก  ร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  พบอาคารก่อสร้างเสร็จ  แต่ไม่เปิดใช้งานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จังหวัดตาก
              
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559  วงเงิน 7,390,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดสด อาคารแสดงสินค้า ห้องน้ำและลานจอดรถ เสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559
              
หน่วยงานท้องถิ่น ยอมรับ เปิดใช้งานไม่กี่ครั้ง เนื่องจากขายของไม่ได้ กระทั่ง สตง.เข้าตรวจสอบ จึงเชิญชวนชาวบ้านมาขายของอีกครั้ง เพื่อให้อาคารที่ก่อสร้างไว้ได้ใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ จัดเดือนละครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จากการลงพื้นที่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า งานก่อสร้างเริ่มชำรุด บางรายการก่อสร้างไม่ถูกแบบ
              
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โมโกร ชี้แจงแผนบริหารจัดการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
              
แต่ว่าการนำงบประมาณมาก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจะคุ้มค่าหรือไม่ อดีตผู้ว่า สตง.ฝากข้อคิด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7