พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สนามข่าวชวนกิน : ตลาดพลู ขนมกุยช่าย

วันที่ 3 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

สนามข่าวชวนกินวันนี้ พาคุณผู้ชมไปกินอาหารขึ้นชื่อย่าน “ตลาดพลู” ขนมกุยช่าย เมนูที่มาตลาดพลูแล้วต้องนึกถึง ไปกินพร้อมๆ กัน...

Tag : สนามข่าว 7 สี ตลาดพลู