คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจลานกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โมโกร / ตรวจก่อสร้างอาคารเรียน รร.แม่จะเราวิทยาคม จ.ตาก

วันที่ 5 มี.ค. 2561 เวลา 07:13 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ตรวจสอบ 2 โครงการที่จังหวัดตาก ทั้งลานกีฬาต้านยาเสพติด และงานก่อสร้างอาคารเรียน

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ลานกีฬาต้านยาเสพติด ตาก ตรวจสอบลานกีฬา งานก่อสร้างอาคารเรียน ตาก อาคารเรียน โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม