คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.-ป.ป.ช.ตรวจตลาดเทศบาลตำบลแม่กลอง ตอนที่ 3

วันที่ 5 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สิ่งหนึ่งที่ตลาดสดของเทศบาลตำบลแม่กลอง แตกต่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร คือ เกิดจากความต้องการของแม่ค้าที่ขายของในตลาดสดแห่งนี้และอยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นพัฒนาตลาดเดิมที่เริ่มทรุดโทรม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังประชาชนร้องเรียน อบต.โมโกร ก่อสร้างตลาด, อาคารแสดงสินค้า แต่เปิดใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โมโกร ยอมรับช่วง 1 ปีแรก ยังไม่เปิดใช้งาน เพราะอยู่ระหว่างก่อสร้างลานจอดรถ เพิ่งเปิดตลาดให้ชาวบ้านมาทดลองขายของเมื่อเดือนตุลาคม แต่ก็ไปไม่รอด ปัจจุบันใช้จำหน่ายสินค้าโครงการตลาดประชารัฐซึ่งจัดขึ้นเพียงเดือนละครั้ง เรื่องนี้ปลัดเทศบาลตำบลแม่กลอง ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจ

ตลาดสดแม่กลอง ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ แต่อาคารแสดงสินค้าชุมชนที่สร้างพร้อมกันกลับยังไม่เปิดใช้งาน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่กลอง ยอมรับแม้จะเป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตกทีลอซู แต่จากการทดลองขายสินค้ากลับไปไม่รอด จึงใช้จัดประชุมและให้เช่าพื้นที่ไปพลางๆ น่าสังเกตว่าในพื้นที่เดียวกันมีอาคารจำหน่ายสินค้าโอทอปอยู่แล้ว สร้างโดย อบจ.จังหวัดตาก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นร้านสหกรณ์ชุมชน เหตุใดท้องถิ่นจึงของบประมาณมาก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าอีก

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 ระบุทางออกของเรื่องนี้ควรใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นบทเรียนสำหรับโครงการต่อไปควรของบประมาณเท่าที่จำเป็น

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี