พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เร่งแก้ปัญหาเครื่องสแกนม่านตา พิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อนบ้านไม่พอ

วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขั้นตอนการสแกนม่านตา ใช้เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานเพื่อนบ้าน ในกิจการประมง เช่น โรงงานแปรรูปอาหารทะเล แรงงานในเรือประมง ขณะนี้ มีเครื่องสแกนม่านตาที่ยืมมาจากกรมเจ้าท่า ที่ใช้ได้มี 26 เครื่อง และแบ่งไปตามจังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด

แรงงานเพื่อนบ้านที่ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ มีจำนวนประมาณ 150,000 กว่าคน พิสูจน์อัตลักษณ์ไปแล้ว กว่า 93,000 คน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อัตลักษณ์กว่า 50,000 คน รองลงมา คือ จังหวัดระนอง, ระยอง, สมุทรปราการ, ปัตตานี และประจวบคีรีขันธ์ ที่คงเหลือแรงงานเพื่อนบ้าน ที่ไม่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์อีกมาก

การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรมการจัดหางาน นำเครื่องสแกนม่านตาจากจังหวัดที่ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จแล้ว ส่งมาสมทบที่สมุทรสาคร รวมตอนนี้ มี 12 เครื่อง และจะเพิ่มเจ้าหน้าที่เร่งรัดการทำงาน 

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานเพื่อนบ้านมารับการตรวจสแกนม่านตา เพื่อให้ขั้นตอนการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลเสร็จทันสิ้นเดือนนี้

Tag : เครื่องสแกนม่านตา แรงงานเพื่อนบ้าน