คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจลานกีฬาต้านยาเสพติดที่ จ.ตาก ตอนที่ 2

วันที่ 7 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) – คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดตาก จับมือตรวจสอบโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โมโกรพบพิรุธคุณภาพงานและราคา ชี้แนะรีบแก้ปัญหา    ลานกีฬาต้านยาเสพติดที่เห็นนี้ จัดทำโดย อบต.โมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจโดยทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ให้ก่อสร้างสนามกีฬาหลายรายการตามแบบการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.เช่น สนามฟุตซอล สนามเปตอง รวมทั้งปลูกหญ้านวลน้อยและติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล ครบสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ค่าจ้าง 2,610,000 บาท

โครงการนี้เสร็จไม่ทันกำหนดสัญญา เพราะมีการแก้ไขแบบและลดปริมาณงานถึง 2 ครั้ง โดยใช้แบบของ อบต.โมโกรแทน เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาจ้าง ประชาชนจึงส่งข้อมูลให้ สตง. และ ป.ป.ช.ตรวจสอบได้ข้อสรุปเบื้องต้น เกี่ยวกับคุณภาพงานและราคาที่ไม่สัมพันธ์กัน

ส่วนการตรวจสอบโครงการนี้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ สตง. และ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ร่วมกัน มีคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ร่วมขยายผล โดยมีตัวแทน อบต.โมโกรชี้แจงข้อมูล เช่นปัญหาพื้นปูนขัดมันสนามฟุตซอลแตกร้าว สนามเปตองไม่ใช้งาน และวิธีทำพื้นสนามฟุตบอล โดยการแก้ไข 2 ครั้งดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดตาก และ กกท.จังหวัดตาก เช่น ลดขนาดสนามฟุตบอล 11 คน จากกว้าง 73 เมตรยาว 100 เมตรเหลือกว้าง 65 เมตร ยาว 95 เมตร รวมโครงการนี้ค่าจ้างลดลงเหลือ 2,256,348 บาท โดยเอกชนส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ล่าช้า 39 วันเสียค่าปรับรวมกว่า 1 แสน 1 พันบาท จึงเริ่มนับวันรับประกันผลงาน 2 ปี จากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายครบกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จากสัญญาเดิมกำหนดไว้วันที่กันยายน 2558

ขณะที่ตัวแทน อบต.โมโกร ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และถือเป็นโอกาสดีที่ สตง. และ ป.ป.ช. มาตรวจสอบและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา

ผลสำเร็จจากการตรวจสอบโครงการนี้ เกิดขึ้นได้เพราะประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ นำมาซึ่งการทำงานร่วมของ สตง.และ ป.ป.ช.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7