คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธค่างานอาคารเรียนที่ จ.ตาก ตอนที่ 1

วันที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

อาคารเรียนหลังใหม่ที่เห็นนี้ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหว โดยโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้รับงบประมาณปี 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 หรือ สพม.38 จำนวน 17,530,000 บาท ทำสัญญาจ้าง หจก.เกียรติพัฒนรุ่ง ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด วันที่ 23 มกราคม 2560 ค่าจ้าง 16,030,000 บาท โดยเอกชนส่งมอบงานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนสิ้นสุดสัญญา 2 วัน แต่ยังไม่ตรวจรับมอบอาคารหลังนี้ หลังถูกตรวจสอบจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่ได้รับร้องเรียนปลายปีที่แล้ว พบข้อพิรุธหลายอย่าง โดยเฉพาะค่างานก่อสร้างฐานราก ระหว่างตอกเสาเข็มกับฐานแผ่

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้อีก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล และรับฟังคำชี้แจงจากตัวแทนโรงเรียนแม่จะเรา กรณีฐานรากใช้วิธีก่อสร้างฐานแผ่แทนการตอกเสาเข็ม หลังทดสอบชั้นดินสามารถรับน้ำหนักได้ จึงต้องเปรียบเทียบค่างาน 2 ส่วนนี้ เนื่องจากเอกชนเสนอก่อสร้างอาคารโดยตอกเสาเข็มขนาด 20 x 20 เซนติเมตร ยาว 21 เมตร ราคา 8,780 บาท/ต้น จำนวน 114 ต้น ค่างานกว่า 1,000,000 บาท ขณะที่ค่างานฐานแผ่ราคา 2,125 บาท/ลูก บาศก์เมตร ทั้งโครงการ 576 ลูกบาศก์เมตร รวมกว่า 350,000 บาท

น่าสังเกตว่าค่างานทั้ง 2 ส่วนนี้ เอกชนเสนอเกือบเท่าราคากลาง โดยเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหลังจากเอกชนส่งมอบงานงวดที่ 1 งานฐานราก จึงขอเบิกค่าจ้าง 1,600,000 บาท เจ้าหน้าที่พัสดุทำเรื่องเบิกเงินกับ สพม.38 แต่ถูกทักท้วง กรณีค่างานฐานแผ่แพงกว่าตอกเสาเข็ม ขอให้ทบทวนราคาใหม่

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมจึงทำเอกสารขึ้นใหม่ โดยเพิ่มค่างานฐานแผ่เป็น 3,371 บาท/ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 1,246 บาท/ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งโครงการกว่า 700,000 บาท แล้วลดค่างานตอกเสาเข็มเหลือ 299,900 บาท ลดค่าจ้างงวดแรกได้  20,000 บาท โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตรวจพบว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ตรงกับสัญญาที่ทำกับเอกชน

วันพรุ่งนี้ติดตาม ข้อแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาโครงการนี้จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7