รายงานพิเศษ : สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนตลอดชีวิต

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 18:32 น.

Views

คะแนนเสียงเกือบ 3,000 เสียงของ สภาประชาชนแห่งชาติของจีน เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2533 จากเดิมที่ให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 2 สมัย เป็นอยู่ได้ตลอดชั่วชีวิต ส่งผลให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง วัย 64 ปี ที่จะหมดวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 ในปี 2566 สามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตลอดชีวิต

ผลงาน 5 ปีเศษของการรับตำแหน่งของ สี จิ้นผิง ดูไม่แตกต่างจากผู้นำจีนก่อนหน้านี้ แต่เป็นเพราะความโชคดี ที่เขาก้าวเข้ามาในยุคที่เศรษฐกิจของจีนกำลังเติบโตเต็มที่ บวกกับแนวนโยบายที่ถูกกลั่นกรองมาจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ทำให้การพัฒนาของจีนมุ่งไปสู่ก้าวใหม่ อาทิ นโยบายเส้นทางสายไหม ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับหลายประเทศทั่วโลก และทำให้ชื่อของสี จิ้นผิงโดดเด่น เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ส่วนเรื่องนโยบายการปราบปรามคอร์รัปชันในยุคของสี จิ้นผิง อาจเป็นประเด็นการเมืองภายใน แต่ก็ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของทีมบริหารภายใต้ผู้นำที่ชื่อสี จิ้นผิง ดูดีขึ้น แม้จะมีเสียงวิจารณ์อยู่บ้างว่าเป็นการทำลายคู่แข่งศัตรูทางการเมือง

นายวรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นว่า การที่สี จิ้นผิง สามารถอยู่ยาวเป็นประธานาธิบดีได้ตลอดชีวิต เป็นผลมาจากคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มากกว่า เพราะได้รับการยอมรับในอำนาจบารมี คล้ายกับการสวามิภักดิ์ ขณะที่ประชาชนก็ยังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทำให้ไม่เกิดกระแสคัดค้าน รวมถึงจากผู้นำโลกอื่น ๆ ด้วย เพราะมองจีนยังเป็นประเทศที่ปกครองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์

สี จิ้นผิง อาจจะอยู่ในตำแหน่งไปอย่างยาวนาน แต่ผลงานในอนาคตต่างหาก ที่จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถ และการยอมรับของทั้งจากประชาชนชาวจีนและประชาคมโลก

Tag : รอบรั้วรอบโลก รอบรั้วเอเชีย ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง